SCB ปฎิเสธข่าวธปท.ส่ง ‘บุญทักษ์’ เข้าตรวจสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ปฎิเสธข่าว ธปท.ส่ง”บุญทักษ์ หวังเจริญ” เข้าตรวจสอบสินเชื่อ ยอมรับบอร์ดเสนอชื่อ “บุญทักษ์” เป็นกรรมการแบงก์

ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) ปฎิเสธข่าวกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและส่งต่อข้อมูล เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ มาเป็นกรรมการที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคาร

ธนาคารฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการธนาคารเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยได้พิจารณาคัดสรรจากผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม และได้นำเสนอชื่อคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย