ตลท.เตือนผู้ลงทุน 28 พ.ย.นี้ สิ้นสุดตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น GLOW

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ลงทุน 28 พ.ย.นี้ สิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ย้ำเข้าซื้อในกระดาน 27 พ.ย.ขายให้ผู้ซื้อไม่ทัน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตือนผู้ลงทุนสิ้นสุดเวลาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โกลว์ พลังงาน (GLOW) ในวันที่ 28 พ.ย.2562 โดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

ทั้งนี้จะส่งผลให้วันที่ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และไม่สามารถนำมาเสนอขายผู้ทำคำเสนอซื้อได้ทันตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562