ทีเอ็มบี-ธนชาต ประสานมือปรับฐานดอกเบี้ยเงินกู้ลดสูงสุด 0.35%

HoonSmart.com>ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ประกาศปรับฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร่วมกัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางการเงินของลูกค้าและเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ  ปรับลง MRR 0.35%, MOR ปรับลง 0.25%, MLR  ปรับลง 0.125% มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2562

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี และนายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารธนชาต กล่าวร่วมกันว่า “การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสองธนาคารให้มีฐานดอกเบี้ยเงินกู้ที่เท่ากันในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ แนวทางในการบริหารงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นสถาบันการเงินที่เดินเคียงข้างไปพร้อมกับลูกค้าของธนาคาร และเป็นสถาบันที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทุกระดับของประเทศ ด้วยการส่งเสริมให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของธนาคาร ให้ได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ”

โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR (Minimum Retail Rate) ปรับลดลงลง 0.35% ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR (Minimum Overdraft Rate) ปรับลง 0.25% ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MLR (Minimum Loan Rate) ปรับลง 0.125% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR MOR และ MLR ของทั้ง 2 ธนาคารอยู่ในระดับเดียวกันที่ 7.150%, 7.175% และ 6.65% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการร่วมมือกันระหว่างสองธนาคาร สำหรับการทำงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อการออมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยสำหรับเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี โน ฟิกส์ (TMB NO FIXED) ยังคงให้อัตราดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ยโบนัสพิเศษสูงสุดที่ 1.6% ซึ่งเงินฝาก No Fixed นี้ ออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าที่ทำธุรกรรมกับทีเอ็มบีอย่างสม่ำเสมอ ได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งดอกเบี้ยสูงพร้อมกับความความยืดหยุ่นในการทำธุรกรรม ด้าน ME SAVE ของ ME by TMB ซึ่งเป็นเงินฝากรูปแบบดิจิทัล ก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.7% เช่นเดิม ตอบโจทย์ลูกค้าที่เน้นการออมเงินเป็นหลัก ตอกย้ำว่าลูกค้าทีเอ็มบี ต้องได้มากกว่า