5 อสังหาฯขายหุ้นกู้ 3,600 ลบ. คืนหนี้-ดอกเบี้ยไม่ลง

HoonSmart.com>>บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยังคงเดินหน้าออกหุ้นกู้คืนหนี้เก่า-ขยายการลงทุน   MK ขาย 1,200 ล้านบาท สำรอง 450 ล้านบาท อายุ 3 ปีเศษ ดอกเบี้ย 5.75% ต้นทุนแพงขึ้นจากมิ.ย. จ่าย 5%  พ.ค.แค่ 4.1% ส่วน RML ระดม 500 ล้านบาท  2 ปี แจก 5.25% MJD 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.80% ALL  ขาย 100 ล้านบาท สำรอง 100 ล้านบาท  1 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย  6.4% ส่วนไซมิส แอสเสท อสังหาฯนอกตลาด ขอ 550 ล้านบาท 2 ปี จ่าย 7.50% วางหลักประกัน 829 ล้านบาท 

บริษัทมั่นคงเคหะการ (MK) ยื่นไฟลิ่ง เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ไม่มีเรทติ้ง  มูลค่าไม่เกิน 1,650 ล้านบาท แบ่งเป็นเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองไม่เกิน 450 ล้านบาท อายุ 3 ปี 11 เดือน 19 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.75% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-11 ธ.ค.62 โดยมี บล.ฟินันซ่า บล.โกลเบล็ก บล.ฟินันเซีย ไซรัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ประมาณ 500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้เงินลงทุนค่าก่อสร้างในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และ Health & Wellness และเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง  จัดอันดับเครดิตของบริษัทอยู่ที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิตเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 12 เม.ย.2562

เมื่อเดือนมิ.ย. 2562 MK เพิ่งขายหุ้นกู้ มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5% และเดือนพ.ค.ขาย 3 ปี ดอกเบี้ย 4.1%

บริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมี บล. เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตองค์กร อยู่ที่ BBB- เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2561

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีเรทติ้ง มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย. โดยมีบล. เอเซีย พลัส บล. โกลเบล็ก บล.เคที ซีมิโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัททริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BB+ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562

วัตถุประสงค์ในการขายหุ้นกู้ นำไปชําระคืนหุ้นกู้ MJD19DA ครบกําหนดไถ่ถอนวันที่ 16 ธ.ค.จํานวน 300 ล้านบาท  และส่วนที่เหลือนําไปซื้อที่ดินภายในเดือน มี.ค. 2563

เมื่อปลายเดือนส.ค.ที่ผ่านมา MJD เพิ่งขายหุ้นกู้ มูลค่า 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี  อัตราดอกเบี้ย 6.70%

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท เแบ่งเสนอขาย 100 ล้านบาท และสำรองไม่เกิน 100 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.40% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 9, 11-12 ธ.ค.2562 โดยมี บล.เคที ซีมีโก้ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย  เพื่อนำเงินไปลงทุนโครงการในอนาคต จำนวน 100 ล้านบาทภายในไตรมาส 4 และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ องค์กร และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

เมื่อเดือนก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ALL เพิ่งขายหุ้นกู้ 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.50%

บริษัทไซมิส แอสเสท (SASST) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไอพีโอในปี 2563 เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มูลค่า 550 ล้านบาท อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 21 พ.ย. 2562 โดยมี บล. เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้มูลค่า 600 ล้านบาทที่จะครบกำหนดวันที่ 22 พ.ย. 2562

ทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่มีหลักประกันรวม  829,253,738 บาท โดยมีวงเงินจำนองเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 632.5 ล้านบาท ส่วนหลักประกันคือ 1. กรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมโครงการไซมิส คิน มูลค่าประเมินรวม ณ วันที่ 25 ต.ค. 2562 เท่ากับ 337,536,000 บาท
2.จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ เนื้อที่ 2,269.5 ตารางวา ราคาประเมิน  356,357,738 บาท 3.จำนองที่ดินเปล่า จำนวน 2 แปลง (ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนื้อที่ 3,384 ตารางวา ราคาประเมิน  135.36 ล้านบาท)