KTAM เปิดขายกองทุน RMF “กรุงไทยก่อการดี” ลงทุนหุ้นยั่งยืน

KTAM เปิดขายกองทุน RMF “กรุงไทยก่อการดี” ลงทุนหุ้นยั่งยืน

HoonSmart.com>>บลจ.กรุงไทย เปิดตัวกองทุนเปิด “กรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ” เน้นลงทุนหุ้น ESG ตอกย้ำความสำคัญชวนคนมาร่วมก่อการดีเพื่อสิ่งที่ยั่งยืน พร้อมตอบโจทย์ผู้ลงทุน ลดหย่อนภาษีโค้งสุดท้าย เสนอขายครั้งแรก 13-20 พ.ย.นี้ ลงทุนเริ่มต้น 500 บาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญและสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมยั่งยืนอย่าง จึงได้เปิดเสนอขายกองทุน กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) ในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562 นี้ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจและร่วมก่อการดีในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบ ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมกัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) เป็นกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพแบบ Passive มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงที่ระดับ 6 โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนี้จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ จากปัจจัยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องมีกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด รวมถึงผ่านการคัดกรองเรื่อง คุณสมบัติ ESG จาก สถาบันไทยพัฒน์ ที่จะต้องปลอดจากการกระทำความผิด โดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน

รวมถึงมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอีกด้วย จากทั้งหมดนี้จะได้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หลังจากนั้นดัชนีจะทำการคัดกรองสภาพคล่องและจัดทำกลยุทธ์แบบ equal weighted index อีกครั้งและให้ทางS&P Dow Jones indices เป็นผู้คำนวนและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ

นางชวินดา กล่าวต่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี (KT-ESG) ซึ่งเปิดเสนอขายเมื่อปลายเดือนต.ค.2562 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับที่ดี และเกิดเป็นกระแสในการตระหนักและตื่นตัวการลงทุนแบบ Sustainable Success มากขึ้น จากผู้ลงทุน โดยในปัจจุบัน มีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 อยู่ที่ 162,772,202.11 ล้านบาท สอดรับความตั้งใจของบริษัทที่มุ่งสร้างทางเลือกในการลงทุนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ลงทุน พร้อมยกระดับธุรกิจกองทุนรวมของไทยให้เทียบเท่าในระดับสากล พร้อมทั้งอยากเชิญชวนผู้ลงทุนให้มาร่วมกันลงทุนในสิ่งที่ “ดีงาม” เปิดโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ ‘งอกเงย’ ไปพร้อมกัน โดยการลงทุนผ่านกองทุน KT-ESGRMF เริ่มต้นเพียง 500 บาทเท่านั้น

อ่านข่าว

เปิดตัวกองทุน “กรุงไทยก่อการดี” จ่อซื้อ 52 หุ้น ESG – GULF นำ