ดอนเมืองโทลล์เวย์ จัดโครงการ “สมุด Green Way 2019” จากใบเสร็จค่าผ่านทาง

HoonSmart.com>>ดอนเมืองโทลล์เวย์ สานต่อนโยบายการยกระดับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบาย CSR 5 ด้าน ของบริษัทฯ ด้วยการจัดโครงการ “สมุด Green Way 2019” รณรงค์รับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อมาผลิตเป็นสมุดโน้ตและนำไปบริจาคให้กับนักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศ

นางสาวอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กรดอนเมืองโทลล์เวย์ กล่าวว่าเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนานและก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้จัดทำโครงการ “สมุด Green Way” ด้วยการรับบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว หรือสองหน้าทุกชนิด เพื่อนำไปรีไซเคิล และผลิตเป็นสมุดจดบันทึกเล่มใหม่ แล้วนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ

การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ในการช่วยเสริมการประชาสัมพันธ์โครงการได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คเอง ก็ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ โดยการสนับสนุนพื้นที่ในการตั้งกล่องรับบริจาคและร่วมบริจาคกระดาษกับโครงการฯ

 

นอกจากนี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพฯ ในการตั้งกล่องรับบริจาคกระดาษใช้แล้ว สำหรับจุดตั้งกล่องรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ อาทิ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง , อาคารด่านดินแดง-ขาออก (ทางยกระดับดอนเมือง), ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ตลาดนัดชุมชน ชั้น 2 ทางเชื่อม Zpell โซนเซ็นทรัล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา, โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์), โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สำนักงานเขตดอนเมือง, กรมกิจการพลเรือนทหาร, สำนักงานเขตหลักสี่, บริษัท อสมท. และบริษัท ปตท. เป็นต้น

สำหรับผู้ที่สนใจอยากร่วมบริจาคใบเสร็จค่าผ่านทาง หรือกระดาษใช้แล้ว สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tollway.co.th หรือ Tollway Call Center : 1233