OSP รุกธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงกำลังเวียดนามคาดรับรู้รายได้ปี 62

HoonSmart.com>> “โอสถสภา” รุกเวียดนาม ลุยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังขยายตลาด ส่งบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น 60% OSPVTA บริษัทท้องถิ่นในเวียดนาม คาดเริ่มรับรู้รายได้จากการประกอบกิจการปี 62 นี้

บริษัท โอสถสภา (OSP) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2562 Osotspa Enterprises Singapore Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท โอสถสภา เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 100% ได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นใน Osotspa VTA Joint Stock Company (OSPVTA) จำนวน 34,500 ล้านเวียดนามดองหรือประมาณ 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 45.13 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นใน OSPVTA ตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามสัญญาการลงทุน โดยถือหุ้นสัดส่วน 60% และที่เหลือ Vietnam Trade Alliance Joint Atock Company ซึ่งเป็นบริษัทท้องถิ่นที่ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศเวียดนาม จะถือหุ้นสัดส่วน 40%

ทั้งนี้ OSPVTA จะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนาม และคาดว่าจะมีรายได้จากการเริ่มประกอบกิจการตั้งแต่ปี 2562 นี้ โดยการลงทุนครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายธุรกิจต่างประเทศ