กองอสังหาฯ MONTRI ขายทรัพย์สิน 410 ลบ. เตรียมคืนเงินผู้ถือหน่วย-เลิกกองทุน

HoonSmart.com>> บลจ.พรินซิเพิล เผยกองทุนอสังหาริมทรัพย์ MONTRI ได้รับเงินจาก “มนตรีธุรกิจ” ซื้อทรัพย์สินของกองทุน มูลค่า 410 ล้านบาท เตรียมเดินหน้าคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนเลิกโครงการกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) พรินซิเพิล ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 ได้มีมติให้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่บริษัท มนตรีธุรกิจ ในราคา 410 ล้านบาท โดยมีกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่สัญญาฉบับปัจจุบันสิ้นสุดลง ภายในวันที่ 31 ต.ค.2563

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2562 บริษัท มนตรีธุรกิจ ได้ชำระราคาซื้อขายทรัพย์สินให้แก่กองทุนรวมจนครบถ้วนและกองทุนรวมได้ส่งมอบทรัพย์สินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่บริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อจะขายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนทั้งหมดและบริษัทจัดการจะพิจารณาขั้นตอนและกำหนดวันดำเนินการต่างๆ เพื่อเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามโครงการจัดการกองทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน การเลิกกองทุนรวมและชำระบัญชีกองทุนรวมและแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

สำหรับทรัพย์สินของ MONTRI ประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย คลังสินค้า 9 อาคาร สตูดิโอ 1 อาคาร อาคารเก็บฉาก 1 อาคารและบ้านพักคนงาน 1 อาคาร รวมพื้นที่ 39 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 14,152 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101 โดยปัจจุบันบริษัท มนตรีธุรกิจ เป็นผู้ขายทรัพย์สินขณะจัดตั้งกองทุนและเป็นผู้เช่าทรัพย์สินในปัจจุบัน

ด้าน 10 อันดับรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน MONTRI ณ วันที่ 18 ก.ย.2562 ถือหน่วยลงทุนรวม 33.26% ประกอบด้วย 1 บริษัท ธนทรัพย์ ทาวน์โฮม จำกัด จำนวน 4.64% อันดับ 2 นายฐปนัท ตันติมนตรี จำนวน 4.41% อันดับ 3 MR. PETER ERIC DENNIS จำนวน 4.37% อันดับ 4 บริษัท ป๊อปอินเตอร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 4.21% อันดับ 5 น.ส.สุชาดา โล่ห์บุญทรัพย์ 3.79%

อันดับ 6 น.ส.ณิชนันทน์ ตันติมนตรี 3.38% อันดับ 7 นายปฐมินทร์ นาทีทอง 3.32% อันดับ 8 นายปราการ ทวิสุวรรณ จำนวน 1.99% อันดับ 9 นางนนทพรรณ ตันติมนตรี มานะทัศน์ 1.70% และอันดับ 10 น.ส.วันทนีย์ รุจิราวรรณกร 1.46%

อ่านข่าว

กองอสังหาฯ MONTRI เปิดประมูลขายทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 430 ล้าน