กองอสังหาฯ MONTRI เปิดประมูลขายทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 430 ล้าน

บลจ.ซีไอเอ็มบีฯ เปิดประมูลขายคลังสินค้า อาคารสตูดิโอและทรัพย์สินอื่น พร้อมที่ดิน 3 ไร่ ของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ MONTRI ราคาไม่ต่ำกว่า 430 ล้านบาท เปิดยื่นซองประมูลถึง 8 มี.ค.62

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ (MONTRI) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้เปิดประมูลขายทรัพย์สินของกองทุน MONTRI ในราคาซื้อขายไม่น้อยกว่า 430 ล้านบาท โดยผู้สนใจยื่นซองประมูล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ตั้งแต่บัดนี้ – 8 มี.ค.2562 และกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 22 มี.ค.2562

ทั้งนี้ การเปิดประมูลขายสินทรัพย์เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 26 ต.ค.2561 ได้มีมติให้บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อสรรหาผู้ซื้อทรัพย์สินรายใหม่ ในราคาซื้อขายไม่น้อยกว่า 430 ล้านบาท

สำหรับทรัพย์สินของ MONTRI ประกอบด้วยที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย คลังสินค้า 9 อาคาร สตูดิโอ 1 อาคาร อาคารเก็บฉาก 1 อาคารและบ้านพักคนงาน 1 อาคาร รวมพื้นที่ 39 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 14,152 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 101

อ่านประกอบ

MONTRI ไม่อนุมัติขายทรัพย์ให้ ‘มนตรีธุรกิจ’-รอประมูลใหม่