RBF พบห้องค้าบล.โนมูระ พัฒนสิน

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ(ที่ 2 จากขวา) กรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ดซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลายประเภทเช่น วัตถุแต่งกลิ่นและรส (Flavour) แป้งประกอบอาหาร เกล็ดขนมปัง เครื่องปรุงรส ซอสและน้ำจิ้ม สีผสมอาหาร ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง รวมถึงวัตถุแต่งกลิ่นที่นำไปเป็นส่วนผสมในน้ำหอมและเครื่องสำอาง และบรรจุภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ซื้อมาและจำหน่ายไปซึ่งสินค้าประเภท Food Additive อาทิ สารกันบูด สารกันรา กรดมะนาว เป็นต้น พร้อมด้วย สมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โดยมี วิศรุต อังศุภากร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธรกิจ บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย บล.โนมูระ พัฒนสิน