BKD มอบทุนเด็กสถาปัตย์ สร้างบุคลากรรับการแข่งขัน

HoonSmart.com>>บีเคดี เร่งสร้างบุคลากรรับมือการแข่งขัน จับมือมหาวิทยาลัยในประเทศ เฟ้นหาเด็กเรียนดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มอบทุนระดับปริญญาตรี นำร่อง 4 ทุน มอบให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบางกอกเดค-คอน  หรือ BKD  เปิดเผยว่า บริษัทมีโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในกลุ่มฝีมือ เพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายในที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดกว้างให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเสนอรายชื่อนักศึกษากลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมาให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกและสัมภาษณ์ โดยบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินคัดเลือกนักศึกษาที่จะให้ทุนในระดับปริญญาตรี หลังจากที่จบการศึกษาบริษัทก็จะรับเข้าทำงานในบริษัท เพื่อเป็นการต่อยอดและหาประสบการณ์ ในเบื้องต้นบริษัทมีแนวคิดที่จะมอบทุนระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อย่างต่อเนื่องไปอีก 5 ปี

ล่าสุดบริษัทได้มอบทุนให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 ทุน จากนักศึกษาสถาบันต่างๆ เสนอชื่อเข้ามาประมาณ 20 คน โดยบริษัทจะให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจนกว่าจะจบปริญญาตรี อย่างไรก็ตามในแต่ละปีบริษัทไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้ทุนปีละกี่ทุน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

“บริษัทต้องการสร้างบุคลากรของตัวเอง เพราะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มงานวิศวกรรมภายใน และงานออกแบบ ที่ผ่านมาเราเคยประสบปัญหาการถูกซื้อตัวบุคลากรจากบริษัทคู่แข่ง บีเคดี เลยอยากที่จะสร้างคนกลุ่มนี้ป้อนเข้ามาสู่ธุรกิจมากขึ้น โดยในเบื้องต้นจะให้ทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ อนาคตก็จะขยายไปยังคณะวิศวกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน” นางนุชนารถ กล่าว