‘วรรณ’ คว้าสำรองเลี้ยงชีพธอส.

พจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( 2 จากซ้ายมือ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ พร้อมด้วย กมลภพ วีระพละ ประธานคณะกรรมการกองทุนฯ (2 จากขวามือ) ร่วมพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบลจ.วรรณ เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวรรณ จำกัด สำนักงานใหญ่