7UP ลงทุนธุรกิจเกมส์-ความงาม ตั้งเป้า 2 ปีสู่โฮลดิ้งคอมพานี ดันลูกเข้าตลาด

HoonSmart.com>> “เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” เข้าลงทุนธุรกิจเกมส์และความงาม หนุนเงินลงทุนครอบคลุม 7 กลุ่มธุรกิจสำคัญตรงตามเป้า กระจายฐานรายได้ ธุรกิจขายแก๊สและน้ำมัน บริการขนส่งทางเรือ พลังงาน ปรับปรุงคุณภาพน้ำในฟาร์มกุ้ง และวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม พร้อมรับรู้รายได้ปี 62 นี้ พลิกกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ปี พร้อมวางแผน 2 ปี ดันลูกเข้าตลาดหุ้น ผันตัวเองเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี

นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมีมติให้เข้าลงทุนในธุรกิจความงามและเกมส์ เมื่อรวมกับธุรกิจเดิมที่มีอยู่ ส่งผลให้มีเงินลงทุนครอบคลุมใน 7 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้วางไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของบริษัท “7UP หรือ เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์” และข้อสำคัญเพื่อกระจายความเสี่ยงของรายได้

“ธุรกิจที่ได้เข้าลงทุนดำเนินธุรกิจอยู่แล้วสามารถสร้างรายได้และรับรู้กำไรได้ทันที มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจสูง คาดว่าจะสะท้อนผลบวกตั้งแต่ผลประกอบการของบริษัทฯในงวดปี 2562 นี้ พลิกมีกำไรเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี จากนี้ไปจะเห็นภาพผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า หรือในปี 2564 แต่ละธุรกิจเติบโตสูงและมีขนาดใหญ่มากพอ มีแผนจะนำบริษัทฯย่อยที่มีศักยภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-off) และ 7UP เอง จะกลายเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี ” นายสิทธิชัย กล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้บริษัท บียอนด์ เฮลท์แคร์ (BHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 99.99% ให้เข้าลงทุนในบริษัท ออสเวลไฟล์ (AWL) ซึ่งดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ด้วยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 107,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่า 10.79 ล้านบาท

ภายหลังการเพิ่มทุน BHC จะถือหุ้นใน AWL ในสัดส่วน 27% มีอำนาจในการควบคุม และจะแต่งตั้งให้นายยุรนันท์ ภมรมนตรี ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใน AWL สำหรับแหล่งเงินจะมาจากเงินทุนหมุนเวียน บริษัทฯเห็นว่าธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตสูง ผลจากพฤติกรรมผู้บริโภคให้ความสำคัญและใส่ใจการดูแลสุขภาพ และความนิยมในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ข้อสำคัญแบรนด์ Auswelllife เป็นที่รู้จัก ได้รับ อย.ประเทศไทย และได้มาตรฐานการรับรองสากล GMP (Good Manufacturing Practice) และ TGA (Therapeutic Goods Adminisstration) ทำให้มีความมั่นใจว่าธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯในอนาคต

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติอนุมัติให้บริษัท เอ็มลิงค์ ช้อป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ให้เข้าลงทุนในบริษัท อิมเมจิเนชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและออกแบบเกม VR/AR Game โดยมีเป้าหมายพัฒนาเกมประเภท VR 5vs5 Battle Arena สาเหตุที่บริษัทฯให้ความสำคัญและลงทุนในธุรกิจเกม เพราะเห็นว่ามีโอกาสการเติบโตสูง จากข้อมูลของโกลด์แมนแซคประเมินมูลค่าตลาดเกมของโลกในปี 2563 จะสูงถึง 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นายสิทธิชัย กล่าวว่า นับตั้งแต่ปลายปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสการลงทุนและได้ทยอยเข้าลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโตสูงในอนาคต ส่งผลให้ปัจจุบันลงทุน 7 ธุรกิจ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG ดำเนินการภายใต้การลงทุนในบริษัท สตาร์แก๊ส จำกัด 2.ธุรกิจให้บริการขนส่งทางเรือ ดำเนินการภายใต้การลงทุน บริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำกัด 3.ธุรกิจพลังงานดำเนินการภายใต้การลงทุนในบริษัท ยูนิเวอร์แซล เวสต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ รีโวลูชั่น จำกัด และบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด 4.ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับฟาร์มกุ้ง ดำเนินการภายใต้การลงทุนบริษัท แซม วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด

5. ธุรกิจความงามดำเนินการภายใต้การลงทุนบริษัท บียอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เทเลแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) 6. ธุรกิจวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT) ดำเนินการภายใต้การลงทุน บริษัท อินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด และ บริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด และ 7.ธุรกิจเกมส์ ดำเนินการภายใต้การลงทุน บริษัท อิมเมจิเนชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด