IFEC เผยศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษา “สมศรี” ยื่นฟื้นฟูกิจการ 2 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ฯ” เผยศาลอุทธรณ์นัดฟังคำพิพากษาคดี “สมศรี จีระพูลวรรณ” ยื่นอุทธรณ์คำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) แจ้งว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ไดเ้คยมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทตามที่อ้างถึง แต่ปรากฎว่า นางสมศรี จีระพูลวรรณ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวและศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ ในวันที่ 2 ต.ค.2562 เวลา 09.00 น.