‘ทวีฉัตร จุฬางกูร’ เก็บหุ้น MODERN เพิ่ม 0.077% ขยับถือเกิน 5%

HoonSmart.com>> ‘ทวีฉัตร จุฬางกูร’ เข้าเก็บหุ้น MODERN เพิ่ม 577,900 หุ้น หรือกว่า 0.077% ขยับถือหุ้น 5.0302%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ทวีฉัตร จุฬางกูร ได้มาหุ้นของบริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป (MODERN) เมื่อวันที่ 20 ก.ย.2562 จำนวน 577,900 หุ้น หรือคิดเป็น 0.077% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหลักทรัพย์เหลือจำนวน 37,726,500 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0302% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น MODERN ปิดตลาดวันที่ 23 ก.ย.62 อยู่ที่ 2.78 บาท ลดลง 0.02 บาท หรือ -0.71% มูลค่าการซื้อขาย 1.38 ล้านบาท