SCM เตรียมไอพีโอ 150 ลานหุ้น เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

นพ.สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM พร้อมด้วย ประเสริฐ ตันตยาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ (ซ้าย) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย SCM ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค ในลักษณะธุรกิจเครือข่าย ที่เตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งควบคู่ความเชื่อมั่น ชูจุดแข็ง Multi-level Marketing พร้อมลุยขยายตลาดเออีซี และเตรียมขายไอพีโอ 150 ล้านหุ้น รองรับแผนขยายธุรกิจ-เป็นเงินทุนหมุนเวียน ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้