SSP เร่งศึกษาลงทุนต่างแดน

วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ สุกัญญา โภคะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) ร่วมให้ข้อมูลกับลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เปิดแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้เต็มของโครงการโซลาร์ฟาร์มประเทศเวียดนามและมองโกเลีย ซึ่งเป็นไปตามแผนของปีนี้ พร้อมตอกย้ำเป้าหมายรายได้เติบโต 30-40% ทั้งนี้แผนระยะถัดไป บริษัทอยู่ระหว่างการเร่งศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโซลาร์ฟาร์มในต่างประเทศเพิ่ม โดยจะเน้นในประเทศที่เคยลงทุนแล้ว เช่น เวียดนาม ญี่ปุ่น มองโกเลีย ซึ่งจะเห็นความชัดเจนสำหรับโครงการในเวียดนามภายในสิ้นปี 2562