MBKET ออก DW42 รุ่นใหม่ ต่อเนื่อง อีก 5 ตัว

HoonSmart.com>> บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant)  5 ตัว เป็นหุ้นที่มีความนิยมสูง พร้อมทำ Price Guideline เพิ่มความเชื่อมั่น และเทียบราคาหุ้นอ้างอิงได้ถึง 5 วันทำการ

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) จำนวนทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ ADVA42C2003A , BANP42C2004A , BBL42C2003A , GULF42C2002A , SCB42C2003A เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 มีค่า Sensitivity ใกล้เคียง 1 ขยับขึ้นลงตามหุ้นอ้างอิงเกือบทุกช่อง เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรใน DW42 บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูงในตลาด มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับสูงเฉลี่ยมากกว่า 6 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องเพียงพอเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ “Price Guideline” ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันทำการ

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีความนิยมสูง รุ่นใหม่ มีดังนี้