บล.บัวหลวง จัดกิจกรรมให้นศ.ฝึกงาน “ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน”

HoonSmart.com>>ในทุกๆ ปี บล.บัวหลวง  จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และฝึกงานกับทีมผู้เชี่ยวชาญในบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้ และประสบการณ์แล้ว บริษัทฯ ยังมีนโยบายปลูกฝังการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และมีจิตอาสาช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง เล่าว่า ทุกๆ ปี บริษัทเราจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานประมาณปีละ 20 -30 คน ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่เราจะปลูกฝังให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและฝึกการทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นนักศึกษาที่มาฝึกงานที่นี่จะต้องช่วยกัน คิดค้นและจัดทำกิจกรรมซีอาร์เอสร่วมกับพี่พนักงานหลักทรัพย์บัวหลวง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม

ในปีนี้ น้องนักศึกษาได้ออกความคิดจัดกิจกรรม และจัดหาทุนโดยการจำหน่ายคูปอง ชิงโชค และออกแบบเสื้อยืดการกุศล เพื่อระดมทุนมาจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ปลูกรักษ์ปักเลน ณ ต.คลองโคน” ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ปลูกต้นแสม และต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น เพื่อฟื้นฟูและคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนในพื้นที่ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม หลังถูกบุกรุกทำลายอย่างหนัก

นางสาวณฤทัย จองหยิน นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าถึงเหตุผลของการจัดกิจกรรมนี้ว่า “ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคนเคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆ ทำให้ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ลดลงเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงทำให้หนูอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนแห่งนี้อีกครั้งนึง”

นอกจากนี้ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเด็กๆ ในโรงเรียนบริเวณชุมชนที่ทำกิจกรรม จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลที่โรงเรียนวัดคลองโคน ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวเปิดสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 ปัจจุบันมีนักเรียน 54 คน แต่งบประมาณอาหารไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทีมนักศึกษาฝึกงานจึงได้ประสานงานกับทาง บล.บัวหลวง เพื่อนำเครื่องอุปโภค-บริโภคอุปกรณ์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ไปมอบให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยพี่ๆ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์

นางสาวศุภลักษณ์ สุขศิลา นักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เล่าความรู้สึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกรักษ์ ปักเลน” ให้ฟังว่า “รู้สึกดีใจ และขอบคุณ บล. บัวหลวงมาก ที่มอบโอกาสให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมดีๆอย่างนี้ การมาฝึกงานที่นี่ได้รับอะไรกลับไปมากกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะการทำงาน หรือประสบการณ์การดีดีที่ไม่มีสอนในรั้วมหาวิทยาลัย ที่นี่ทำให้หนูได้พบเพื่อนใหม่ พี่ๆน้องๆที่คอยดูแลช่วยเหลือกัน ขอขอบคุณบ้านหลักทรัพย์บัวหลวงนี้จริงๆค่ะ”

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโต แต่ยังมุ่งมั่นที่จะคิดค้น ริเริ่ม และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งที่สร้างสรรค์และส่งมอบสิ่งดีๆ คืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดไป