KUMWEL ขาย 1.10 บาท เทรด mai 1 ส.ค.

HoonSmart.com>>”คัมเวล คอร์ปอเรชั่น” เตรียมเปิดขาย 130 ล้านหุ้น  วันที่ 24-26 ก.ค.นี้ ราคา 1.10 บาท พี/อี 17.94 เท่า ระดมทุนขยายโรงงาน ปรับปรุงสายการผลิต วิจัยพัฒนาระบบและสินค้า APM ที่ปรึกษาการเงิน มั่นใจธุรกิจมีโอกาสเติบโตจากลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค.นี้ คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ( mai) ในวันที่ 1 ส.ค. 2562

บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ

การระดมทุนในครั้งนี้ KUMWEL จะนำเงินมาก่อสร้างโรงงาน สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground Rod) ที่โรงงานแห่งใหม่ ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนาระบบและสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ และระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล

“KUMWEL วางเป้าหมายให้องค์กรเป็น Smart Lighting Management ในการสร้าง Solution system ตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม สร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีศักยภาพ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ป้องกันและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เชื่อมั่นว่าภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้จะทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก และสร้างความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังช่วยให้สังคมในวงกว้างรับรู้ถึงวิธีการบริหารความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าผ่า ทำให้ระบบสื่อสาร ระบบผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้รับความมั่นคง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน” นายบุญศักดิ์ กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า KUMWEL เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ซึ่งการระดมทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนที่เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตให้ KUMWEL ได้

“ธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีจากความจำเป็นในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบป้องกันและเตือนฟ้าผ่า เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เชื่อมั่นว่า KUMWEL สามารถเติบโต ได้อย่างมั่นคง และจะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้ดี จากการมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งการเติบโตของผลประกอบการ และความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต” นายสมภพ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM กล่าวว่า KUMWEL เป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล มีห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และมีแผนที่จะขอการรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน IEC เพื่อออกใบรับรองระดับสากล มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 2,500 รายการ

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุน กล่าวว่า ราคาที่เสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (พี/อี) 17.94 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย. 2561 – 31 มี.ค. 2562) ถือเป็นระดับราคาที่มีความน่าสนใจลงทุน เนื่องจากบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี ทั้งโอกาสการเติบโต ฐานะการเงินแข็งแกร่ง สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (ดี/อี) อยู่ในระดับต่ำ เพียง 0.34 เท่า และมีความพร้อมในการขยายธุรกิจรองรับการเติบโตในอนาคต เชื่อว่าการเปิดจองหุ้นไอพีโอ จะได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับที่ดี

 

อ่านประกอบ

“คัมเวลฯ” โรดโชว์กรุงเทพฯ ล้นห้อง ธุรกิจเด่น แข่งตปท.-เพิ่มโอกาสโต