“คัมเวลฯ” โรดโชว์กรุงเทพฯ ล้นห้อง ธุรกิจเด่น แข่งตปท.-เพิ่มโอกาสโต

HoonSmart.com>>คัมเวล คอร์ปอเรชั่น ผู้นำผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าครบวงจร นำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนกรุงเทพ ตอบรับคึกคักก่อนขาย IPO  130 ล้านหุ้น ระดมทุนรองรับขยายงาน สร้างการเติบโตในอนาคต เพิ่มขีดความสามารถแข่งขันต่างประเทศ 

ผู้บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และบล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะแกนนำการจัดจำหน่ายหุ้น นำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ที่กรุงเทพฯ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2562 เพื่อนำเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 130 ล้านหุ้น ทั้งนี้ KUMWEL เป็นบริษัทแรกที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai)

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) กล่าวว่า บริษัทจัดโรดโชว์ ระหว่างวันที่ 3-12 ก.ค. รวม 13 จังหวัด ได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีนักลงทุนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลมากกว่า 2,500 ราย บริษัทนำเสนอฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559-2561 มีอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิเติบโตในระดับที่ดี และมีโอกาสการเติบโตอีกมาก ภายหลังการระดมทุนจากตลาดทุน

วัตถุประสงค์ของการระดมทุน เพื่อนำเงินมาก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหลักดิน (Ground Rod) ที่โรงงานแห่งใหม่ ภายในไตรมาส 2/2564 ปัจจุบันได้ซื้อที่ดินเตรียมไว้แล้ว ปรับปรุงอาคารโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนาระบบและสินค้ารุ่นใหม่ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ที่โรงงานแห่งเดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

นายบุญศักดิ์กล่าวว่า บริษัทมีเป้าหมายรักษาการเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ และระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ตราสินค้า Kumwell

“เรามีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิจัยให้กฟผ. แก้ปัญหาเรื่องไฟดับ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงงานของกองทัพเรือ ในส่วนคลังอาวุธ คาดว่าจะเสร็จในปีนี้และปีหน้า ซึ่งมีลูกค้าต่างประเทศแสดงความสนใจที่นำไปใช้เป็นกรณีศึกษา นอกจากนั้นบริษัทยังทำระบบ เช่น ตัวไล่ฟ้าให้กับอาคารสูง โรงพยาบาลในห้องผ่าตัด และร่วมมือกับบริษัทศุภาลัย รวมถึงอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่ในกลุ่มปิโตรเคมี ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต้องการความมั่นคงในระบบไฟฟ้ามากขึ้น บางระบบ เรามีคู่แข่งจากต่างประเทศ 3 รายที่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอังกฤษ” นายบุญศักดิ์ กล่าว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเสริมว่า KUMWELอยู่ในธุรกิจมากว่า 20 ปี รักษาความเป็นผู้นำตลาดในระบบต่อลงดิน และระบบป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร เป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง  การโรดโชว์ที่ผ่านมานักลงทุนส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการดำเนินงาน ปัจจัยพื้นฐาน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นอย่างดี บริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายกว่า 2,500 รายการ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล อาทิ ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม ไปจนถึงภาคอุตสาหกรรม อาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อการพาณิชย์ และที่อยู่อาศัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ APM เปิดเผยว่า การเดินสายโรดโชว์ของ KUMWEL เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนใน 13 จังหวัด ประกอบด้วย ชลบุรี ระยอง นครปฐม ราชบุรี ภูเก็ต พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร นักลงทุนแสดงความสนใจต่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทและฐานะการเงินเป็นอย่างดี

บริษัทคัมเวล คอร์ปอเรชั่น มีรายได้จากการขายและบริการในปี 2559-2561 เติบโตเฉลี่ย 7.42% ส่วนกำไรสุทธิ มีจำนวน 178 ล้านบาท 184 ล้านบาทและ 180 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 18.33% 15.32% และ 6.81% ทั้งนี้ กำไรและอัตรากำไรสุทธิในปี 2561 ลดลง เนื่องจากผลจากการบันทึกบัญชี เรื่องการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้น และการสำรองสินค้าคงคลัง เพื่อเข้าตลาดหุ้น เป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครั้งเดียวรวม 32 ล้านบาท  ในไตรมาส 1/2562 มีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 12.87%  ส่วนในเรื่องความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เช่นทองแดง และอัตราแลกเปลี่ยนได้ปิดไว้แล้ว” นายเสกสรรค์กล่าว