บลจ.กรุงศรีตัดขาย TTCL ออก 0.37% เหลือ 9.02%

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงศรี ตัดขายหุ้น TTCL กว่า 2 ล้านหุ้น หรือ 0.37% เหลือถือหุ้นสัดส่วน 9.02%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำหน่ายหุ้นบริษัท ทีทีซีแอล (TTCL) เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2562 จำนวน 2,251,800 หุ้น หรือ 0.37% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้เหลือถือหุ้นจำนวน 59,587,372 หุ้น หรือ 9.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น TTCL เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2562 เปิดตลาดที่ 10.40 บาท ขยับแตะสูงสุด 10.50 บาทและลงต่ำสุด 10.10 บาท ก่อนปิด 10.30 บาท ลดลง 0.20 บาท หรือ -1.90% มูลค่าซื้อขาย 47.08 ล้านบาท

ขณะที่ราคาวันที่ 19 ก.ค.2562 ล่าสุด 11.35 น. อยู่ที่ 10.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ 1.98% มูลค่าซื้อขาย 31.04 ล้านบาท