TRITN รับเงินเพิ่มทุนขายกองทุนสิงคโปร์ 490 ลบ. เดินหน้าลุยพลังงาน

HoonSmart.com>> “ไทรทัน โฮลดิ้ง” ได้รับเงินเพิ่มทุน 490 ล้านบาทจาก “Asia Alpha Equity Fund 3” ฉลุย หนุนเดินหน้าลงทุนธุรกิจพลังงานต่อเนื่อง

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2562 บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วนจำนวน 490 ล้านบาท จาก Zico Trust (s) Ltd. As Trustee of Asia Alpha Equity Fund 3 (AAEF3) บริษัทจึงจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,400 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.35 บาท ให้ในวันที่ 18 ก.ค.2562 และบริษัทคาดว่าจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ก.ค.2562

พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนของบริษัท และเป็นการแสดงความตั้งใจจริงที่ AAEF3 จะเข้ามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านเงินทุน เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง AAEF3 พร้อมเข้าสู่เงื่อนไขกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)

การจัดสรรหุ้นดังล่าวเป็นไปตามมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ให้กับบุคคลในวงจำกัดและจัดสรรให้กับ AAEF3 จำนวน 1,400 ล้านหุ้นและบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) จำนวน 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท รวม 560 ล้านบาท

ในส่วนของ BROOK นั้น ได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 70 ล้านบาทให้แก่บริษัทแล้ว

สำหรับ AAEF3 เป็นกองทุนย่อยของ Asia Alpha Equity Master Fund ซึ่งเป็นกองทุนเปิด (Public Fund) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ มีลักษณะเป็น Umbrella Fund โดยมี Banjaran Asset Management Pte.Ltd เป็นผู้จัดการกองทุนและกองทุนดังกล่าวเน้นการลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เน้นการลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทจดทะเบียน

ส่วน BROOK จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอประกอบธุรกิจให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงินการลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้องค์กรชั้นนำของภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ นักลงทุนทั้ง 2 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท

ทั้งนี้ TRITN ได้พลิกโฉมธุรกิจตั้งแต่ปลายปีก่อน โดยเน้นการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อช่วยเสริมผลประกอบการจากธุรกิจก่อสร้าง ก่อนหน้านี้ได้จับมือ บริษัท China Jinjiang Environment Holding Co., Ltd หรือ Jinjiang ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระดับแนวหน้าในจีน ที่ประกอบธุรกิจประเภทพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะ เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงาน การบริหารจัดการขยะ โรงงานไฟฟ้าขยะ และพลังงานสะอาดอื่นๆ

ขณะที่ก่อนหน้านี้นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทพร้อมที่จะเข้าลงทุนโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศรวม 5-7 แห่ง และตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในปี 2562 เติบโต 25% จากปีที่ผ่านมามีรายได้ 2,425 ล้านบาท