ตลาดฯ เผย SMM ชื่อใหม่ STARK มีผล 22 ก.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เผย “สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย” เปลี่ยนชื่อใหม่ “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” ชื่อย่อหลักทรัพย์จาก SMM เป็น STARK ดีเดย์ 22 ก.ค.62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งใช้ชื่อย่อ SMM เป็นบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ชื่อย่อ STARK มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.62