บลจ.กสิกรเก็บ CK กว่า 3 ล้านหุ้น ฟาก “กรุงศรี” ขาย RS ออก 0.2%

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เข้าเก็บหุ้น CK กว่า 3 ล้านหุ้น หรือ 0.1791% หนุนถือหุ้นสัดส่วน 5.0321% ด้านบลจ.กรุงศรีขายหุ้น RS ออกกว่า 1.9 ล้านหุ้น หรือ 0.20% เหลือถือ 4.8%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ได้มาหุ้นบริษัท ช.การช่าง (CK) เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2562 จำนวน 3,033,400 หุ้น หรือคิดเป็น 0.1791% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 85,238,036 หุ้น หรือ 5.0321% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น CK ปิดตลาดวันที่ 12 ก.ค.62 อยู่ที่ 28 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.90% มูลค่าซื้อขาย 399.11 ล้านบาท

ขณะที่ 9 ก.ค.62 วันที่บลจ.กสิกรไทยซื้อหุ้นนั้น ราคาหุ้น CK เปิด 29 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุด และต่ำสุดอยู่ที่ 27.25 บาท ปิดที่ 27.50 บาท ลดลง 1.50 บาท หรือ -5.17% มูลค่าซื้อขาย 880.50 ล้านบาท

ด้านบลจ.กรุงศรี จำหน่ายหุ้นบริษัท อาร์เอส (RS) เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2562 จำนวน 1,903,900 หุ้น หรือคิดเป็น -0.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 46,720,900 หุ้น หรือ 4.80% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับราคาหุ้น RS ปิดตลาดวันที่ 12 ก.ค.62 อยู่ที่ 16.20 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 105.39 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้นวันที่ 11 ก.ค.62 ซึ่งบลจ.กรุงศรีขายหุ้นออก ราคาเปิด 16.40 บาท สูงสุดอยู่ที่ 16.50 บาทและต่ำสุด 16.20 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 125.96 ล้านบาท