‘คาเฟ่ อเมซอน’รักษ์โลก เปิดแห่งแรก พีทีที สเตชั่น สามย่าน

HoonSmart.com>>PTT-PTTOR-GC เปิด คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ แห่งแรกของไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร้านจากวัสดุใช้แล้ว ทั้งสาขาใช้ของใหม่เพียง 30% ลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง 645 ตันต่อปี ความสำเร็จรักษ์โลกต้องอาศัยภาคประชาชน ปตท.ทำโดยลำพังไม่ได้ ขอเป็นองค์กรสำคัญในการช่วยแก้ปัญหา สร้างฐานที่ยั่งยืนให้ประเทศไทย

นาย ชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. (PTT)นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (PTTOR) และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) ร่วมแถลงข่าว เปิดร้าน “คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์” (Café Amazon Circular Living Concept) สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่าน ตอบโจทย์แนวคิดรักษ์โลก ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นำวัสดุใช้แล้วมาแปรรูปต่างๆใช้ในสาขาถึง 70% อาทิ เป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัยตกแต่งร้าน พร้อมใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ปตท.ภาคภูมิใจที่ได้ร่วมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์สีเขียวในประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา  ปัจจุบัน ปตท. ยังคงยึดถือเจตนารมณ์เดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ดำเนินการผ่านสถาบันนวัตกรรม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้คนไทยมีทางเลือกในการอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคาเป็นธรรม และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

“ปตท.มีการวางแผนและทำมานานมาก เป็นผู้นำในการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม เกิดธุรกิจสีเขียว ก่อนที่โลกจะเปิดประเด็นนี้  ประเทศไทยจะต้องหาทางแก้ไขไปด้วยกัน  กลุ่มปตท.เป็นองค์กรสำคัญในการช่วยแก้ปัญหา มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานให้น้อยที่สุด นำดิจิทัลมาช่วยไม่ให้เกิดการ Shut down “นายชาญศิลป์กล่าว

สำหรับร้าน คาเฟ่ อเมซอน สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่าน เป็นสาขาแรกที่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้นำเยื่อกาแฟ ซึ่งเป็นของเหลือหลักจากโรงคั่วกาแฟ นำมาบดและอบเพื่อไล่ความชื้น และขึ้นรูปเป็นวัสดุคอมโพสิต ร่วมกับน้ำยา อีพอกซี เรซิน เพื่อใช้เป็นวัสดุตั้งต้นในการทำโต๊ะ ตู้ เคาน์เตอร์ ชั้นวางของ และเฟอร์นิเจอร์  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้มาก ผิวมันวาว คงทนต่อสารเคมีได้ดี เป็นการนำเยื่อกาแฟมาใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เป็นไปตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTOR กล่าวว่า คาเฟ่ อเมซอนเป็นแบรนด์ของคนไทย เกิดมา 17 ปี โมเดลธุรกิจชัดเจน และยังคงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

สาขา พีทีที สเตชั่น สามย่านนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ในการสร้างธุรกิจหมุนเวียน และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก “เทส ออฟ เนเจอร์” ของ คาเฟ่ อเมซอน

นอกจากนี้ บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาด มีปั๊ม 1,700 แห่ง มีร้านกาแฟเมซอนมากกว่า 2,600 แห่ง มีคนเข้ามาใช้บริการถึง 2 ล้านคน PTTOR เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้มาจากประชาชน และผู้ผลิตรายอื่นๆด้วย

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะภายในร้านและการลดปริมาณการใช้อุปกรณ์พลาสติกมานานแล้ว โดยได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติ อาทิ แก้วร้อน ที่เป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้ 100% แก้วเย็น ที่ทำจากพืช 100% หลอดทำมาจากอ้อยและข้าวโพด รวมถึงการใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกใส่เบเกอรี่ จากการดำเนินงานโดยรวมทั้งหมดสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกของร้านได้ถึง 645 ตันต่อปี

นอกจากนี้ PTTOR เล็งเห็นว่าวัสดุใช้แล้วภายในร้านจำนวนมากสามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้ประโยชน์ได้อีก จึงเป็นที่มาของความร่วมมือจนเกิดเป็น คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ สาขาต้นแบบ โดยยังคงมีแผนการขยายร้านคาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ ในอนาคตเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ต่อไป

“คาเฟ่ อเมซอน เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง คอนเซ็ปต์ ต้นทุนไม่ได้เพิ่มขึ้น แต่กลับทำให้ชัดเจนและเข้าใกล้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จะช่วยให้เกิดความร่วมมือกัน ในแต่ละเดือน เราใช้แก้วร้อน 1.5 ล้านใบ แก้วเย็น 8 แสนใบ หลอดประมาณ 270 ล้านหลอด สาขาที่จะเปิดใหม่ แห่งที่ 2 และ 3 อยู่ในอาคารของปตท. ส่วนสาขาอื่นๆ จะทยอยปรับปรุงให้เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ แต่ไม่รีบทำทันที เพราะวัสดุต่างๆมีระยะเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลง” นางสาวจิราพรกล่าว

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิวัติการใช้ทรัพยากร ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน  มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ให้ความสำคัญในการนำวัสดุพลาสติกที่ถูกทิ้งอย่างไร้ค่ามาสร้างสรรค์ออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์ให้เป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแบบ เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง

ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก โดยผลิตภัณฑ์รักษ์โลกของ GC จะช่วยสร้างสรรค์ความพิเศษให้กับร้านคาเฟ่ อเมซอน คอนเซ็ปต์ สโตร์ คือ วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกร้าน ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้าน คาเฟ่ อเมซอน โรงคั่วกาแฟ และวัสดุพลาสติกที่นำมาแปรรูปและออกแบบเป็นของตกแต่ง ภายใต้แนวความคิด “เซอร์คูล่า ลิฟวิ่ง” ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพและรู้คุณค่าตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติก ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือกเพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ GC ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างถูกวิธี และจัดการอย่างเหมาะสม สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด