CKPower จัด “เฮือนเคียงโฮง (ไฟฟ้า)” พัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าไซยะบุรี

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์   กรรมการผู้จัดการ CKPower และบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์  ทำพิธีมอบสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ ท่าน บุนที มะนีวง รองเจ้าเมือง เมืองนาน กรรมการพรรคและเลขาธิการพรรคระดับเมือง ท่าน บัวลี คานทะปะเสิด หัวหน้าห้องการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมืองนาน และหัวหน้าหน่วยงานโยกย้ายจัดสรร เมืองนาน  เมืองนาน  ท่าน สมสะไหว เล่งสะวัด ผู้อำนวนการโครงการ บริษัท พอนสะหวัน  และท่าน สุเทพ พูชะนา  ผู้จัดการโครงการ บริษัท พอนสะหวัน จำกัด  ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพัฒนาชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ไซยะบุรี