CKPower

CKP ยันพายุเจิมปากาไม่กระทบ ‘ไซยะบุรี พาวเวอร์’

HoonSmart.com>>CKPower ยืนยันแจงพายุเจิมปากกาไม่กระทบ ‘ไซยะบุรีพาวเวอร์’ แม้ปริมาณน้ำไหลเพิ่มสูงขึ้น เหตุโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรีเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำไหลผ่าน ปล่อยน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้า