เปิดชื่อ 16 หุ้น SP เปิดเทรด 1 ก.ค. รวม EARTH-IFEC

HoonSmart.com>> ตลท.เปิดเทรด A5-BLISS-BUI-CHUO-EARTH-GSTEL-IFEC-KC-KTECH-NBC-NMG-POLAR-PRO-STHAI-TSF-WR ชั่วคราว  วันที่ 1-31 ก.ค. ราคาวันแรกไม่มีซิลลิง-ฟลอร์ เตือนนักลงทุนศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ประกาศรายชื่อหุ้นที่จะเปิดให้ซื้อขายเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562 จำนวน 16 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) ,บริษัท บลิส-เทล (BLISS), บริษัท บางกอกสหประกันภัย (BUI), บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) หรือ CHUO, บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH), บริษัท  จี สตีล (GSTEL), บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC), บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC),

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH), บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC), บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG), บริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR), บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO, บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI), บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) และบริษัท วีรีเทล (WR)

ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวถูกหยุดพักการซื้อขาย โดยขึ้นเครื่องหมาย SP ต่อเนื่องมานานเกินกว่า 3 เดือนแล้ว และยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้มีการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนับตั้งแต่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP โดยจะเปิดให้ซื้อขาย ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 2562 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ลงทุนต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือ ผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย  เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขาย

3. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุด (ซิลลิง) และต่ำสุด (ฟลอร์) ของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันแรก  1 ก.ค. 2562 เพื่อให้ราคาเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง เนื่องจากไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวมานานแล้ว

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่นำหลักทรัพย์มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) หรือดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai Index)

และเมื่อครบระยะเวลา คือ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะหยุดพักการซื้อขายหุ้นกลุ่มนี้ โดยขึ้นเครื่องหมาย SP จนกว่าบริษัทนั้นจะแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หรือหากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ภายในเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทกลุ่มนี้ถูกหยุดพักการซื้อขายมานาน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจซื้อขาย ขอให้ผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย