กสทช.แถลงผลจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

กสทช.แถลงผลการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ซึ่งมีผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น, บ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค, บ. ดีแทค ไตรเน็ต  มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 56,444.64 ล้านบาทโดยผู้มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรคลื่นฯ ต้องนำเงินงวดแรกพร้อมหลักประกันมาชำระก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 15 วัน