KTAM ออกกอง KT-EMEQ ลงทุนหุ้นตลาดเกิดใหม่แนวโน้มเติบโต

HoonSmart.com>> บลจ.กรุงไทย เปิดขายกองทุนเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ “KT-EMEQ” ลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่ IPO วันที่ 17-25 มิ.ย.นี้ แนะเก็บเข้าพอร์ตกระจายเสี่ยงระยะยาวโอกาสโตดี ชี้ราคาหุ้นถูก แนวโน้มเศรษฐกิจขยายตัวหนุนราคาหุ้นเพื้นตัว

ชวินดา หาญรัตนกูล

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า หุ้นตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Equity) เป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงในระยะยาว เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ โดยช่วงที่เหลือของปีนี้ หุ้นตลาดเกิดใหม่ น่าจะได้รับปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น ดอลลาร์ปรับมามีแนวโน้มอ่อนค่า จีนและประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า มีแนวโน้มเพิ่มการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ขณะภาคธุรกิจรับรู้และเริ่มปรับตัว ตลอดจนความชัดเจนทางการเมืองภายหลังการเลือกตั้งในหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย อินเดีย ไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อตลาดปรับรับกับปัจจัยดังกล่าวได้ คาดว่าจะมีการฟื้นตัว และเป็นช่วงเวลาที่ดี เนื่องจากตลาดเกิดใหม่ถูกกดดันมานาน และ ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่ถูกมาก ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดเกิดใหม่มีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจาก ประชากรในหลายๆประเทศ เช่น บราซิล อินเดีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น มีจำนวนประชากรอายุยังน้อยจำนวนมาก ต่อไปจะเติบโตเป็นวัยแรงงาน ดังนั้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจก็จะสูง ชนชั้นกลางมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทำให้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ยังต้องลงทุนอีกมากในอนาคต การลงทุนในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะชนะเงินเฟ้อ น่าจะเป็นหุ้นในตลาดเกิดใหม่

ดังนั้น บริษัทจึงได้เพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนในการกระจายพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสในการรับผลตอบแทนที่ดีในบระยาวยาว จึงได้เปิดจำหน่าย กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ ( KT-EMEQ) ในวันที่ 17-25 มิถุนายน 2562 มูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เน้นลงทุนในกองทุนรวมวอนทาเบล ฟันด์ – เอ็มทีเอ็กซ์ ซัสเทนเนเบิ้ล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ ลีดเดอร์ส ฟันด์( Vontobel Fund – mtx Sustainable Emerging Markets Leaders Funds) บริหารโดยวอนทาเบล แอสเซท แมเนจเม้นท์ ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับจาก Morning Star 5 ดาว (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน พฤษภาคม 2562) กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา โดยเฟ้นหาหุ้นที่โดดเด่นที่สุด และมีความสามารถในการทำกำไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) รวมถึงหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง และดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ทั้งนี้ กองทุน KT-EMEQ มีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 YTD (2 ม.ค.- 31 พ.ค.62 ) อยู่ที่ 7.31 % ย้อนหลัง 3 ปีเฉลี่ยอยู่ที่ 14% ต่อปี และ ย้อนหลัง 5 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 8.22% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิง โดยผลตอบแทนย้อนหลัง YTD อยู่ที่ 4.19 % ย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 10.28% ต่อปี และ ย้อนหลัง 5 ปี อยู่ที่ 2.16% ต่อปี