บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ฝ่าตลาดผันผวนชูยีลด์สูงสุด 2.00%

HoonSmart.com>>บลจ.กสิกรไทย ส่งเทอมฟันด์ฝ่าตลาดผันผวน เปิดขาย 3 กองรวด ชูยีลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี เสนอขาย 28-31 พ.ค.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BY (KFF3MBY) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.60% ต่อปี กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GX (KFF6MGX) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.80% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GI (KFF1YGI) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 2.00% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 28-31 พ.ค. 62

นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่ากองทุนทั้ง 3 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Agricultural Bank of China เงินฝาก Bank of China และเงินฝาก China Construction Bank, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝาก AI Khalij Commercial Bank และเงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ทั้งนี้กองทุนทั้ง 3 กองทุน จะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจาก กองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้

“ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศมีความน่าสนใจมากขึ้น แม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะลดลงก็ตาม เนื่องจากประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากคำขู่ของทรัมป์ที่จะขึ้นอัตราภาษีนำเข้ากับสินค้าจีน ทำให้นักลงทุนกังวลต่อผลกระทบด้านการค้าโลกและเศรษฐกิจชะลอตัว นักลงทุนบางส่วนเริ่มลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นและเพิ่มน้ำหนักในตราสารหนี้ อย่างไรก็ดี ด้านรัฐบาลจีนยังคงมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ อีกทั้งคาดว่าธนาคารกลางอื่นๆ ในเอเชียจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืนยันคงดอกเบี้ยนโยบายและตัดโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยในช่วงนี้” นายนาวิน กล่าว

กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท