จับคู่ส่งผลไม้แปรรูปไปจีน 8 ปี

HoonSmart.com>>จับคู่ส่งผลไม้แปรรูปไปจีน 8 ปี- พงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( SME D Bank)  และผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง บริษัทไท่ห่าวซือ กรุ๊ป และ ซงธงโลจีสติก ประเทศจีน ในการส่งผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยออกสู่ตลาดจีน เป็นเวลา 8 ปี สูงกว่า 2,000 ตัน/ปี คาดว่าจะสร้างรายได้ถึงมือเกษตรกรรายย่อยไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท/ปี  ถือเป็นความสำเร็จภายใต้โครงการ SME D Bank Business Matching