EXIM BANK ปล่อยกู้ EP-CSS โครงการโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนาม ยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) และสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (CSS) ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่บริษัท ภูขันธ์ โซล่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง EP และ CSS ที่จัดตั้งในเวียดนาม เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่งที่จังหวัดฟูเยี้ยน เวียดนาม กำลังการผลิตรวมประมาณ 100 เมกะวัตต์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้