“หมอเสริฐ & ลูกสาว” จ่ายแล้ว 499.45 ล้าน ค่าปรับปั่นหุ้น BA

“หมอเสริฐ & ลูกสาว” จ่ายแล้ว 499.45 ล้าน ค่าปรับปั่นหุ้น BA

HoonSmart.com >> “หมอเสริฐ – ลูกสาว” และ นฤมล ใจหนักแน่น ยอมควัก 499.45 ล้านบาท จ่ายค่าปรับปั่นหุ้น BA เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 และเมื่อยินยอมรับโทษทางแพ่งแล้ว คดีอาญาจะยุติลง

ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2562 นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ และ นางนฤมล ใจหนักแน่น ยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด โดยชำระค่าปรับทางแพ่งรวม 499.45 ล้านบาท กรณีสร้างราคาหลักทรัพย์บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BA)

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 257,284,350 บาท

นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ชำระค่าปรับทางแพ่ง 235,036,775 บาท

นางนฤมล ใจหนักแน่น ชำระค่าปรับทางแพ่ง 7,126,800 บาท

ทั้งนี้ ตามหลักปฏิบัติของ ก.ล.ต. เมื่อผู้ถูกดำเนินการยินยอมรับโทษทางแพ่งแล้ว สิทธิในการดำเนินคดีอาญาจะสิ้นสุดลง

นอกจากนี้ ทั้ง 3 คน ยังลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารบริษัท BA และ BDMS ตามคำสั่งห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนแล้ว

นายปราเสริฐ และ นางนฤมล ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2564

นางสาวปรมาภรณ์ ห้ามเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนเป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2562 ถึงวันที่ 8 ก.พ. 2563

อ่านประกอบ

เชือด “หมอเสริฐ & ลูกสาว” ปั่นหุ้น BA ปรับ 500 ล้านบาท

BA เผย “หมอเสริฐ” ยื่นลาออก พร้อมสู้คดีปั่นหุ้น