OCEAN เซ็น MOU “บางจากไบโอฟูเอล” พัฒนา-ขยายตลาดไบโอดีเซล

“โอเชี่ยน คอมเมิรช” เซ็น MOU “บางจากไบโอฟูเอล” ในเครือ BCP ร่วมศึกษาพัฒนาธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย ไบโอดีเซล B7 – B10 และ B20 ขยายตลาดไบโอดีเซล


นางชัชชญา ไตรตระกูลชัย รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เปิดเผยว่า มื่อวันที่ 10 ม.ค.2562 บริษัทฯ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ของบริษัทฯ กับ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (บางจากไบโอฟูเอล) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัท บางจาก (BCP) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล และเป็นคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งซื้อน้ำมันปาล์ม CPOA จากบริษัทฯ โดยจะร่วมกันศึกษาพัฒนาธุรกิจและสร้างความเป็นไปได้ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล B7 – B10 (รวมถึง B20) ผลักดันให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งร่วมกันพิจารณาเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลดังกล่าว

บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่องมั่นคง จะดำเนินหน้าที่เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้แก่บางจากไบโอฟูเอลได้อย่างดี ซึ่งบางจากไบโอฟูเอลเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ว่ามีเครือข่ายพันธมิตรทั้งเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และโรงสกัดที่ครอบคลุมหลากหลายจังหวัดในภาคใต้ อาทิเช่น กระบี่ สุราษฎ์ธานี พังงา ตรัง และนครศรีธรรมราช รวมมีกำลังการผลิตรวมราว 1,510 ตันทะลายต่อชั่วโมง หรือมีปริมาณผลปาล์มวันละ 16,610 ตัน สามารถผลิตน้ำมันปาล์มได้ 2,990 ตัน โดยในเครือข่ายดังกล่าว มีสมาชิกมากกว่า 60,000 ราย และมีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่า 700,000 ไร่ ซึ่งเครือข่ายของบริษัทฯจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับบางจากไบโอฟูเอลด้านการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามนโยบายเทคโนโลยีสีเขียวของบางจาก

อีกทั้งช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร-อุปทานทั้งระบบอุตสาหกรรมปาล์มรวมถึงสังคมโดยรวม อันเป็นการแก้ไขปัญหาด้านราคาและปริมาณปาล์มใรตลาดที่มักเกิดขึ้นกับชาวเกษตรกรสวนปาล์มในปัจจุบัน

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปี 2019 อันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ ว่าเราสามารถริเริ่มและร่วมงานกับบริษัทระดับประเทศเพื่อพัฒนาโครงการที่ดีได้ เราหวังว่าการพัฒนาศึกษานี้จะสร้างความก้าวหน้าให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มและน้ำมันในประเทศไทย ขยายธุรกิจน้ำมันปาล์มของประเทศให้โตมากขึ้นดังเช่นประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ทั้งนี้การลงนามฯจะเสริมสร้างพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้มั่นคงและแน่นอนว่าเป็นการปูทางให้บริษัทฯได้มีโอกาสเข้าแข่งขันและพัฒนาโครงการความร่วมมืออื่นๆในอนาคตด้วย” นางชัชชญา กล่าว