ปีใหม่นี้คนกรุงช็อปกระจาย กสิกรไทยคาดใช้จ่ายรวม 3.08 หมื่นล้าน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดเทศกาลปีใหม่ 2562 คนกรุงเทพฯ ใช้จ่ายรวม 3.08 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 4% จากปีก่อน แม้มาตรการช็อปช่วยชาติจะไม่ทั่วถึง ใช้จ่ายต่อคน 5,600 บาท จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มมากสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะอยู่ที่ 30,800 ล้านบาท ขยายตัว 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือเฉลี่ยคนละ 5,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ใช้จ่ายคนละ 5,400 บาท

เม็ดเงินใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม 9,400 ล้านบาท รองลงมาคือ ท่องเที่ยวในประเทศ 8,800 ล้านบาท ซื้อของขวัญ/ของฝาก 8,400 ล้านบาท การให้เงินพ่อแม่/พี่น้องเป็นของขวัญปีใหม่ 2,100 ล้านบาท และทำบุญ/ไหว้พระ 1,600 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 500 ล้านบาท

“แม้ว่าในปีนี้ มาตรการช็อปช่วยชาติจะไม่ได้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ในทุกหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค (เฉพาะหนังสือและสินค้า OTOP) แต่เชื่อว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกก็น่าจะมีการโหมจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายในทุกกลุ่มสินค้าต่อเนื่องไปตลอดทั้งช่วงเทศกาล”

การมอบของขวัญให้แก่กันยังคงเป็นกิจกรรมที่คนกรุงเทพฯ กว่า 55% ของคนที่ทำแบบสำรวจเลือกทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มากเป็นอันดับ 1 แต่จะวางแผนเน้นซื้อให้เฉพาะบุคคลสำคัญอย่างคนในครอบครัว รวมถึงการซื้อเพื่อนำมาร่วมจับฉลากภายในองค์กรหรือบริษัท

ประเภทของขวัญที่ซื้อให้ในแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันไป โดยของขวัญที่ให้คนในครอบครัวจะเน้นที่สุขภาพเป็นหลัก ส่วนของขวัญที่ซื้อเพื่อจับฉลากจะเน้นที่การใช้งานและตอบโจทย์ได้กับคนทุกกลุ่มมากกว่า

ขณะที่การจัดกิจกรรมอีเว้นท์ (Events) เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลจูงใจให้คนกรุงเทพฯ กว่า 56% ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ภายในร้านค้าปลีกนานขึ้น โดยอีเว้นท์ที่คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจมากที่สุด คือ การลดราคาสินค้าและชิงโชคของรางวัล เช่น รถยนต์ ตั๋วเครื่องบินท่องเที่ยว ทอง ดังนั้น หากผู้ประกอบการค้าปลีกมีการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ดังกล่าวก็น่าจะช่วยดึงคนกรุงเทพฯ ให้เข้ามาใช้บริการภายในร้านค้าปลีกมากขึ้น