ตลาดหลักทรัพย์ฯ – PPM มอบโซลาร์เซลล์ให้ธุรกิจเพื่อสังคม

นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล (PPM) ร่วมมอบโซลาร์เซลล์ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครูสุพจน์ โคมณี จ.นครสวรรค์ หนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ของ “คนกล้าคืนถิ่น” ธุรกิจเพื่อสังคมในแฟลตฟอร์ม SET Social Impact ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยโซลาร์เซลล์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน SET Social Impact Day ซึ่งมอบให้แก่ธุรกิจเพื่อสังคมนำไปใช้ประโยชน์และช่วยลดค่าไฟฟ้าของศูนย์การเรียนรู้กว่า 5,000-6,000 บาทต่อเดือน เมื่อ 23 พ.ย. ที่ผ่านมา