บสย. ร่วมยินดีสถาปนา กระทรวงการคลังครบรอบ 149 ปี

สิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บสย. ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และร่วมพิธีเปิดอาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง ในโอกาสนี้ บสย.ได้บริจาคเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยมี ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 21 อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร