กัลฟ์ – ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดกิจกรรม “สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567”

HoonSmart.com>>บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมกับ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) ให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ฯ พร้อมกับครอบครัว ได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

กิจกรรม สนุกสุขสันต์วันพบปะครอบครัว ปี 2567 (Happy Family Day 2024) เป็นหนึ่งในกิจกรรมของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร จึงมีผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจรักษาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยทางศูนย์ไม่เพียงรักษาสุขภาพร่างกายภายนอกของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จัดกิจกรรมสนับสนุนด้านอารมณ์ จิตใจ และเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยและครอบครัวได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางสังคม และมีทักษะในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น

ที่ผ่านมา กัลฟ์ได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานของศูนย์ฯ มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยภายใต้โครง “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” และการร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ ลดความไม่เสมอภาค และสร้างความเท่าเทียม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ