10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาต อีสท์สปริง Global InnovationT-ES-GINNO16.7657.39-25.58--
2แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHINNO-E15.0548.11----
3แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดสะสมมูลค่าLHINNO-A15.0548.11----
4แอล เอช อินโนเวชั่น ชนิดจ่ายเงินปันผลLHINNO-D15.0248.08----
5พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPrincipal GOPP-X9.3544.11----
6พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดเพื่อการออมPRINCIPAL GOPP-SSF8.1941.07-7.62--
7พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่มPRINCIPAL GOPP-C8.1841.05-7.429.50
8พรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GOPP-A8.1841.05-7.429.54
9กรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่าKFGG-A5.9528.75----
10กรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบันKFGG-I5.9628.75----

Asia Pacific ex-Japan Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟKWI ASIAN SM9.1417.455.998.65
2เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKWI ASM RMF8.9117.125.287.97
3ยูโอบี สมาร์ท เอเชียUOBSA3.099.851.45.51
4เค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุนK-ASIA4.008.113.253.84
5กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX2.747.71-3.1511.08
6ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBAXJ(E)0.440.83----
7ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคลSCBAXJ(P)0.450.80----
8พรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL APDI-X0.970.17----
9ทิสโก้ นอร์ธ เอเชีย อิควิตี้TISCONA-2.30-0.11-11.03-0.17
10ไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAXJ(A)-0.05-0.16----

Emerging Market Equity_Dec.2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคดับบลิวไอ อิเมอร์จิ้ง อีสเทอร์น ยุโรป เอฟไอเอฟKWI EE EURO15.0047.22-2.691.28
2ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF6.3725.994.121.20
3กรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้KF-LATAM4.7524.446.473.14
4ดาโอ ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์DAOL-DEWORLD-0.3118.04----
5เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ1.197.15-8.581.11
6กรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้KF-EM2.925.77-9.80-1.85
7ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ-1.155.73-3.002.30
8เอ็มเอฟซี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตM-EM-2.144.46----
9ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพTMBEAERMF-1.623.81-11.43-5.35
10ทีเอ็มบี Emerging Active EquityTMBEAE-1.753.75-11.66-5.40

US Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ Innovation (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBINNO(SSFE)14.7158.29----
2กรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบันKFINNO-I16.1456.90----
3กรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่าKFINNO-A16.1256.85----
4อีสท์สปริง Global Innovation ชนิดสะสมมูลค่าES-GINNO-A15.6655.15-26.80--
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพTMB-ES-GINNO-RMF15.9754.98----
6ธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออมT-ES-GINNO-SSF15.9354.63----
7ธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพT-ES-GINNO-RMF15.9954.25----
8MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพMEGA10RMF4.9352.13----
9MEGA 10 ชนิดเพื่อการออมMEGA10-SSF5.3051.26----
10MEGA 10 ชนิดสะสมมูลค่าMEGA10-A5.3051.24----

Europe Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE2.9923.053.3610.43
2กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF3.0020.012.9010.14
3เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX1.8019.4810.8310.89
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUROPE(P)-5.6719.09
5ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBEUROPE(SSFE)-5.7019.05----
6อเบอร์ดีน ยูโรเปี้ยน ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์ABEG1.3518.843.8910.16
7ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOEU-A1.3918.259.369.79
8ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมTISCOEU-SSF1.3918.25----
9ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดเพื่อการออม)SCBEUROPE(SSF)-6.2017.79----
10ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่าSCBEUROPE(A)-6.2017.79----

Japan Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบันKFJPINDX-I16.7947.24----
2ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E2.4031.668.92--
3แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF5.1030.4623.3815.49
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2251.8930.357.8411.89
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D1.8630.297.8811.90
6ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP1.9430.277.5511.32
7ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP1.7829.376.2110.32
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF1.4528.916.5210.82
9กรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่าKFJPINDX-A2.3028.887.1010.55
10เคแทม เจแปน อิควิตี้ พาสซีฟ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-JPFUND-A0.9928.236.38--

China Equity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC-0.465.01-0.947.74
2เกรธเธอร์ ไชน่าGC-7.87-7.25-15.30-2.22
3ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHA(SSFE)-10.87-12.01----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCHAE-10.87-12.01-13.31--
5ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCE(SSFE)-11.32-12.60----
6ไทยพาณิชย์หุ้นจีน (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBCEE-11.32-12.60-12.78--
7ไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMCHA-11.27-12.77----
8เค ดัชนีหุ้นจีนK-CHX-8.34-12.79-14.450.56
9ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBCHAP-11.29-12.83-14.52-0.70
10ไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBCHAA-11.31-12.88----

Global Health Care_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ Genomic RevolutionTGENOME-1.7213.20----
2ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH11.9610.570.83--
3ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic RevolutionTMB-ES-GENOME-3.608.32----
4ไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGENOME(SSFE)-4.526.57----
5ไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGENOME(E)-4.526.57----
6ไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดเพื่อการออม)SCBGENOME(SSF)-4.766.04----
7ไทยพาณิชย์ Genomic Revolution (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGENOME(A)-4.766.04----
8แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH-1.625.80-10.03--
9ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI-7.325.02-19.11--
10เคดับบลิวไอ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่าKWI HCARE-A1.783.699.878.75

Property - Indirect Global_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ASP-EUPROP21.8310.78-5.74-0.44
2ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT5.546.392.233.74
3ทิสโก้ โกลบอล รีทTGREIT7.026.05-4.65--
4ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPROPA5.785.54----
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP5.785.49-3.150.76
6เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพIREITPVD3.925.11-6.42--
7เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลเอสเตท ฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปIREITG3.925.10-6.43-2.69
8ดาโอ ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้DAOL-USREIT4.984.800.77--
9พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs5.303.90-2.61-0.22
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบันKFGPROP-I5.733.70----

Global Allocation_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
2เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF3.8213.79----
3เอไอเอ โกลบอล แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-GAA3.3512.16-0.42--
4กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A1.9712.02-6.31.99
5เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A4.0412.01-0.276.87
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R4.0412.01-0.276.87
7กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D1.9511.99-6.311.99
8เค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่าK-ALLEN-UI-A(A)6.1811.14----
9ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUEMIF-A4.4610.33-6.240.90
10ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N4.4310.29-6.250.89

Commodities Precious Metals_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลด์-C ชนิดสะสมมูลค่าK-GOLD-C(A)6.6620.18----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDE4.9212.527.58--
3ไทยพาณิชย์โกลด์SCBGOLD4.7012.037.1110.43
4บัวหลวงโกลด์ฟันด์BGOLD4.8111.626.679.88
5ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH4.5011.576.489.78
6บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.7411.566.629.68
7ธนชาตทองคำแท่ง-UHTGoldBullion-UH4.3711.546.359.85
8กรุงศรีโกลด์KF-GOLD4.4011.386.359.38
9เคเคพี โกลด์KKP GOLD7.1510.820.616.22
10เคเคพี โกลด์ ชนิด FKKP GOLD-F7.1510.820.61--

Commodities Energy_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL6.60-4.4326.141.31
2ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL-0.60-5.5524.0211.77
3เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL-1.40-6.3622.7611.17
4ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL1.79-6.8218.589.64
5ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL63.71-6.8824.56-4.94
6ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL1.58-7.4117.349.71
7เค ออยล์K-OIL1.18-7.5117.819.54
8กรุงศรี ออยล์KF-OIL1.05-8.4017.688.79
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL1.14-8.4516.288.91

Foreign Investment Miscellaneou_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช บล็อกเชนLHBLOCKCHAIN44.7888.93----
2บีแคป โกลบอล ไพรเวท อิควิตี้ 22A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยBCAP-GPE22A UI4.0910.55----
3เคแทม ออล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่าKT-AASIA-A2.566.27-2.575.40
4เค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-AHYD-UI5.006.19----
5ออล เอเชีย อีควิตี้ASIA-E-2.025.95-4.272.22
6วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS2-UI0.975.10----
7เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI2.084.989.493.66
8วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS-UI1.104.967.58--
9วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยONE-LS3-UI0.834.94----
10ไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBGPA(A)1.063.66----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2566

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสมผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

ขอบคุณข้อมูลจาก