10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน- LTF_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-1.430.921.47-0.52
2วรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว1SMART-LTF-0.270.25-1.07-2.30
3แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-4.880.0910.0912.74
4เค สตราทีจิค ดีเฟ็นซีฟหุ้นระยะยาวปันผลKSDLTF-1.08-2.250.45-0.28
5เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF1.08-4.052.39-0.24
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-0.66-4.936.26.76
7พรินซิเพิล 70 หุ้นระยะยาวปันผล TPRINCIPAL 70LTFD-T-2.07-5.304.691.37
8ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A-0.92-5.445.636.2
9ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวสมาร์ทSCBLTS-2.31-6.10-1.00-0.62
10ทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผลTLDIVLTF-D-2.12-7.025.382.74

RMF - Quity_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DIGIBLOCRMF55.56207.90----
2ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTNEXTGENRMF-A25.5683.77----
3ทิสโก้ Next Generation Internet เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTNEXTGENRMF-P25.5683.77----
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพTMB-ES-GINNO-RMF15.9754.98----
5ธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพT-ES-GINNO-RMF15.9954.25----
6กรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF8.1353.25-10.91--
7เคเคพี EXPANDED TECH เพื่อการเลี้ยงชีพ - HEDGEDKKP TECH RMF-H12.0652.87----
8ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTTECHRMF-P11.3252.165.95--
9ทิสโก้ เทคโนโลยี อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTTECHRMF-A11.3252.165.96--
10MEGA 10 เพื่อการเลี้ยงชีพMEGA10RMF4.9352.13----

RMF - Allocation_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพK2040RMF4.0013.90----
2เค ทาร์เก็ต รีไทร์เมนต์ 2035 เพื่อการเลี้ยงชีพK2035RMF3.8213.79----
3เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF2.567.90-1.834.84
4ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF2.347.71-2.044.55
5ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGWP3.727.53-4.22.39
6ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGBFRMF2.766.23-1.380.10
7บัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS100RMF0.745.03----
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGW2.694.52-5.111.28
9เค โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพKGINCOMERMF2.874.28----
10บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพ BCAP-2050 RMF-0.163.290.14--

RMF - Fixed Income_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพUGISRMF2.463.61-1.521.16
2กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF2.383.43-1.531.02
3ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF2.273.29-1.541.24
4เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF2.142.50-4.73-0.61
5เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.592.312.102.46
6ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF1.631.92-5.19-1.08
7เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.331.891.031.63
8เคเคพี ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพKKP MMRMF1.081.760.850.83
9ธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพT-NMRMF1.061.760.780.79
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.331.741.041.96

RMF - Other_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UHTGoldRMF-UH4.5011.576.489.78
2บัวหลวงโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพBGOLDRMF4.7411.566.629.68
3ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF5.758.920.446.59
4เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF6.518.770.877.60
5เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF5.518.600.896.99
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF6.338.410.367.28
7ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H6.268.03-0.346.64
8กรุงศรีโกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKFGOLDRMF6.287.990.155.96
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGoldRMF-H5.987.71-0.137.06
10เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF5.937.450.496.99

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสมผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

ขอบคุณข้อมูลจาก