10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF1.40-0.337.826.19
2ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดหน่วยลงทุนเพื่อการออมTISCOHD-SSF1.36-0.41----
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปTISCOHD-A1.36-0.418.246.73
4เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาวMIFLTF1.08-4.052.39-0.24
5เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการออมMIFSSF1.08-4.052.39--
6เอ็มเอฟซีอิสลามิกหุ้นระยะยาว ชนิดเพื่อการลงทุนMIFMF1.08-4.172.35--
7ธนชาตหุ้นปันผล 2T-DIV2-1.07-4.803.45-0.44
8ธนชาตหุ้นปันผลT-DIV-1.12-4.863.4-0.48
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B-0.66-4.936.26.76
10เคดับบลิวไอ อิควิตี้ ปันผลKWI EQ DIV0.10-5.173.560.76

Equity Small Mid Cap_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12ASP-T12-0.832.31----
2อเบอร์ดีน หุ้นระยะยาว 70/30ABLTF 70/30-1.430.921.47-0.52
3อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ เพื่อการเลี้ยงชีพABSM-RMF-2.970.62----
4อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ ชนิดเพื่อการออมABSM-SSF-3.480.34----
5อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ - ชนิดสะสมมูลค่าABSM-3.480.348.603.76
6อเบอร์ดีน ไทย เอคควิตี้ ดีวิเด็นABTED-2.250.233.19-1.05
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษASP-SME-SSFX-4.750.189.97--
8แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมASP-SME-SSF-4.770.119.91--
9แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T-4.880.0910.0912.74
10แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาวชนิดไม่มีประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-A-4.880.0910.09--

Property Indirect_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์LHPROPINFRA-E-1.36-6.09-5.10--
2แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHPROPINFRA-D-1.40-6.14-5.16-4.09
3แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้LHTPROP-1.61-6.27-5.33-4.32
4แอล เอช พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ILHPROP-I-1.35-6.32-5.67-4.90
5แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-1.55-6.33-4.84-3.34
6เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-PROPERTY-1.22-7.85-4.55-4.43
7เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดยูนิตลิงค์MPDIVUNIT-1.61-7.92-4.61--
8เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการลงทุนMPDIVMF-1.62-7.93-4.62-4.05
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพMPDIVPVD-1.61-7.93-4.61--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออมMPDIVSSF-1.66-7.96-4.62--

Aggressive Allocation _Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ฟิต แอลโลเคชั่น XLK-FITXL2.107.55-5.370.56
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น LK-FITL2.227.51-4.960.22
3เวลธ์พลัส อัลติเมทWP-ULTIMATE1.496.92----
4เวลธ์พลัส สปีดอัพWP-SPEEDUP1.556.86----
5บัวหลวงบีแมพส์ 100BMAPS1000.945.59-1.01--
6ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586SCB25861.745.171.400.12
7ไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ ชนิดสะสมมูลค่าSCBSPICYA1.065.040.42--
8บัวหลวงบีแมพส์ 100 เพื่อการเลี้ยงชีพBMAPS100RMF0.745.03----
9เอไอเอ คอมบายด์ แอกเกรสซีฟ อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IAA0.713.90----
10บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2050 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2050 RMF-0.163.290.140--

Moderate Allocation_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เวลธ์พลัส สปาร์คWP-SPARK1.024.78----
2ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA1.344.17-0.01--
3เค ฟิต แอลโลเคชั่น MK-FITM1.964.04-0.331.72
4ไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576SCB25761.703.701.010.93
5เอไอเอ คอมบายด์ โมเดอเรท อโลเคชั่น ฟันด์AIA-IMA1.133.61----
6เวลธ์พลัส บาลานซ์WP-BALANCED0.933.60----
7บีแคป โกลบอล ทาร์เก็ต เดท 2040 เพื่อการเลี้ยงชีพBCAP-2040 RMF0.043.180.09--
8บัวหลวงบีแมพส์ 55BMAPS550.733.16-0.33--
9บีแคป โกลบอล เวลท์ 75BCAP-GW75-0.192.97-0.33--
10บีแคป โกลบอล เวลท์ 75 เพื่อการออมBCAP-GW75 SSF-0.272.83-0.52--
]

Conservative Allocation_Dec. 2023

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอไอเอ คอมบายด์ คอนเวนชั่นนอล อโลเคชั่น ฟันด์AIA-ICA1.382.94----
2เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS1.792.870.051.19
3เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิด ESKKP SG-AA Light-ES1.362.49----
4เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light1.362.49-0.15--
5เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF1.362.49-0.15--
6ttb smart port 2 nurturertsp2-nurturer1.382.15----
7เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light ชนิด ESKKP SG-AA Ultra Light-ES1.172.03----
8เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra LightKKP SG-AA Ultra Light1.172.03-0.60--
9เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Ultra Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Ultra Light-SSF1.172.03----
10บีแคป โกลบอล เวลท์ 25BCAP-GW250.721.92-0.56--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค. 2566

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ธ.ค.2566

ขอบคุณข้อมูลจาก