จบโครงการ “The Stock Master University” มธ.รังสิต

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ผศ.สุรเมศวร์ ฮาชิม (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และคณะผู้บริหารหลักทรัพย์บัวหลวง ร่วมกันมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ “The Stock Master University” ที่ให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต