คลังเล็งออกพันธบัตรออมทรัพย์#2 หลังประชาชนแห่ซื้อ 2 วันเกือบ 1.5 หมื่นล้าน

สบน. เผยพันธบัตรออมทรัพย์ กระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1 เกือบครบ 1.5 หมื่นล้านแล้ว หลังจากเปิดขายไม่ถึง 2 วัน เล็งออกเพิ่มเติม รองรับความต้องการประชาชน

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 22 ต.ค. 2561 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2561 จำหน่ายได้เกือบครบวงเงินที่กำหนดแล้ว

“กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน”

ผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์โปรดติดตามข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงินเพิ่มเติมได้จากกระทรวงการคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์