“กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์” อุทธรณ์คำพิพากษาศาลสูงสิงคโปร์สั่งชำระเงินให้ JTA

HoonSmart.com>> “กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์” เผย กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ (GLH) บริษัทย่อย อุทธรณ์คำพิพากษาศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์กรณีศาลสูงพิพากษาให้รับผิดชำระเงิน 124,474,854.00 เหรียญสหรัฐ ให้แก่ “เจทรัสต์ พีทีอี” หลังบริษัทผิดนัดชำระเงินตามกำหนดในสัญญาการลงทุนฉบับที่ 2 หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ยกเลิกสัญญาลงทุนเมื่อ 30 ก.ค.64

บริษัท กรุ๊ปลีส (GL) แจ้งความคืบหน้าคดีระหว่าง บริษัท เจทรัสต์ พีทีอี จำกัด กับ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ (GLH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GL ถือหุ้นทั้งหมดว่า ตามที่คำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ที่เป็นผลดีต่อบริษัท เจทรัสต์ พีทีอี (JTA) เนื่องจากได้มีคำพิพากษาให้ บริษัท กรุ๊ปลีส โฮลดิ้งส์ (GLH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GL ถือหุ้นทั้งหมด ต้องรับผิดชำระเงินจำนวน 124,474,854.00 เหรียญสหรัฐ เนื่องมาจากการที่บริษัทผิดนัดชำระเงินตามกำหนดในสัญญาการลงทุนฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 130,000,000 เหรียญสหรัฐซึ่งครบกำหนดชำระ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 โดยบริษัทได้ยกเลิกสัญญาลงทุนฉบับที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19เมษายน 2566 ทาง GLH ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ต่อศาลอุทธรณ์หากมีการรับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จะต้องเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดถึงที่สุด เนื่องจากศาลอุทธรณ์ เป็นศาลสูงสุดของประเทศสิงคโปร์