GC โชว์นวัตกรรมรีไซเคิลเม็ดพลาสติก Food Grade อย.การันตีครั้งแรกของไทย 

HoonSmart.com>> ปัจจุบันทั่วโลกต่างตื่นตัวในการใช้บรรจุภัณฑ์ รีไซเคิล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ แอลพลา กรุ๊ป ร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตร พลิกนวัตกรรมให้ “ดีขึ้นเพื่อคุณ ดีขึ้นเพื่อโลก” สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่มด้วยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ภายใต้แบรนด์ InnoEco  ตอบโจทย์เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ “Net Zero” โดยเม็ดพลาสติก  ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC) กล่าวว่า วันนี้ GC มีข่าวดีอีกครั้ง เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้รับรองให้เม็ดพลาสติก รีไซเคิล (PCR PET) ภายใต้แบรนด์ InnoEco จากโรงงาน ENVICCO เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่สามารถสัมผัสอาหารและเครื่องดื่มได้ (Food Grade) ตามมาตรฐานระดับสากล โดยที่ผ่านมา ENVICCO ได้รับการรับรองโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : US FDA) มาแล้ว การได้รับการรับรองจาก อย. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการตอกย้ำถึงคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้มี คุณสมบัติพิเศษที่สะอาด ปลอดภัย ไร้สิ่งเจือปน ปลอดสารเคมีตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคทุกคนมั่นใจได้ว่า สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแน่นอน”

คุณกุนเทอร์ เลห์เนอร์ ประธาน แอลพลา กรุ๊ป (ALPLA Group) กล่าวว่า การได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นับเป็นอีกก้าวสำคัญ สำหรับการร่วมทุนของเรา ในการสร้างวงจรการรีไซเคิลพลาสติก แบบ Bottle-to-Bottle ด้วยการแปรสภาพขวดพลาสติกใช้แล้วให้หมุนเวียนเป็นขวดใหม่ที่สะอาดปลอดภัย และใช้บรรจุเครื่องดื่มเพื่อบริโภคในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของเราในการบริหารจัดการและแปรรูปบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติก PCR รวมถึงการขยายการดำเนินงานของเราในการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม”

ENVICCO ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจากยุโรป ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต โดย ENVICCO มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงถึง 45,000 ตัน/ปี แบ่งเป็นเม็ดพลาสติก ชนิด PCR PET จำนวน 30,000 ตัน/ปี และ เม็ดพลาสติก ชนิด PCR HDPE จำนวน 15,000 ตัน/ปี ทั้งนี้ ใน 1 ปี ENVICCO จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000 ตัน/ปี และช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 75,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เทียบเท่าการปลูกป่า 78,000 ไร่ หรือปลูกต้นไม้ใหญ่มากกว่า 8 ล้านต้น

วันนี้ GC พร้อมแล้วที่จะส่งต่อ InnoEco PCR PET ออกสู่สังคม ไปยังผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการทะยานสู่เส้นทางรักษ์โลกร่วมกันต่อไป

#GC #GCเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข #GCChemistryforBetterLiving #ดีขึ้นเพื่อคุณดีขึ้นเพื่อโลก
#ENVICCO #InnoEco #PCRPET #เม็ดพลาสติกรีไซเคิล #ปลอดภัย #FoodGrade