DEXON ปลื้มนักลงทุนตอบรับ IPO เกลี้ยง สะท้อนพื้นฐานแกร่ง พร้อมเทรด 31 มี.ค.

HoonSmart.com>> “เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี” (DEXON) สุดปลื้ม ได้รับการตอบรับจาก “สถาบัน-นักลงทุน” จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 123.18 ล้านหุ้นหมดเกลี้ยง! สะท้อนพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง และโอกาสเติบโตในอนาคตยั่งยืน พร้อมเข้าซื้อขายในตลาด mai วันแรก 31 มี.ค.นี้

มัลลิกา แก่กล้า

นางมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี (DEXON) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนทั่วประเทศที่ให้ความสนใจจองซื้อหุ้น IPO ครบทั้งจำนวน 123.18 ล้านหุ้น โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 4.50 บาท ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อพื้นฐานธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง และโอกาสในการเติบโตในอนาคต ซึ่งบริษัท ฯ ก็มีความพร้อมที่จะเข้าซื้อขายวันแรก (First Day Trade) ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 นี้ ซึ่งบริษัทฯก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การระดมทุนในครั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ (ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเน้นให้บริการตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Smart Pigging Technology) ที่มีคู่แข่งในตลาดน้อยราย โดยเฉพาะการตรวจสอบรอยแตกขนาดเล็กในระบบท่อส่งที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีเทคโนโลยีสูงที่บริษัทพัฒนาขึ้น (Hawk Pipeline Crack Detection and Measurement System), ลงทุนในงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เช่นการเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบระบบท่อส่งเพื่อรองรับการแปลงไปสู่การใช้งานของก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Conversion) ที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในระบบท่อส่งจากเดิมเป็นน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นการขนส่งก๊าซไฮโดรเจน การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage : CCS) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท และสร้างโอกาสในการแข่งขันให้กับบริษัท

“เราต้องขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่น และการตอบรับที่ดีในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งก็เป็นการทำงานหนักร่วมกันของทั้ง DEXON ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย และผู้ร่วมจัดจำหน่ายทุกท่านที่ทำให้ DEXON ก้าวไปอีกขั้นในการนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ” นางมัลลิกา กล่าว

นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้น DEXON เปิดเผยว่า DEXON เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 123,183,200 หุ้น โดยกำหนดราคาที่ 4.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็น 25.85% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งเป็นการสะท้อนราคาที่เสนอขายนั้นมีความสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจ และโอกาสของการเติบโตในอนาคต โดย DEXON จะเข้าทำการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 31 มีนาคม 2566

ทั้งนี้ ได้มีการกระจายการขายหุ้นให้กับสถาบันและนักลงทุนทั่วไป สำหรับการที่นักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้น IPO ของ DEXON เป็นจำนวนมากนั้น เป็นผลมาจากการตั้งราคาเสนอขายเป็นราคาที่เหมาะสมรวมถึงนักลงทุนรับรู้ถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต เนื่องจากมีการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุนสถาบันในประเทศ และโรดโชว์ให้กับนักลงทุนรายย่อย ประชาชนทั่วไปในประเทศอีกจำนวน 5 จังหวัด

ในขณะที่ผลประกอบการของ DEXON ในปี 2563-2565 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย และบริการ 438.97 ล้านบาท 433.46 ล้านบาท และ 608.51 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 11.04 ล้านบาท 18.15 ล้านบาท 105.15 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 175.04 ล้านบาท เติบโต 40.38% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 และมีกำไรสุทธิในปี 2565 เพิ่มขึ้น 87 ล้านบาท เติบโต 479.33% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายและบริษัทสามารถเดินทางไปให้บริการในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากที่เผชิญวิกฤต COVID-19 มาตั้งแต่ปี 2563