DEXON หุ้นนวัตกรรมไร้คู่แข่ง ปักธงผู้นำเอเซียอาคเนย์

HoonSmart.com >> DEXON หุ้นนวัตกรรม ตรวจสอบทางวิศวกรรมท่อลำเลียงไม่ลำลายพื้นผิว  “มัลลิกา แก่กล้า” ซีอีโอ ปักธงผู้นำเอเซียอาคเนย์ ไร้คู่แข่งในไทย กำเงินระดมทุนลุยขยายฐานลูกค้าเนเธอแลนด์-สหรัฐอเมริกา ปิดจองหุ้นสถาบัน-กองทุนจองล้นเกินโควต้าจัดสรร 

นางสาวมัลลิกา แก่กล้า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ DEXON กล่าวว่า จากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) จากนักลงทุนสถาบันและกองทุน พบว่า หุ้นของบริษัทได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มียอดจอง ซึ่งสูงกว่ายอดจัดสรรที่ 25% ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี

จุดขายของบริษัท ถือเป็นจุดแข็ง ที่คู่แข่งไม่มี ทำให้สถาบันหรือกองทุนให้ความสนใจคือ  คือ ทีมงานวิจัยและพัฒนา (R&D )ของบริษัทเอง สามารถพัฒนาเครื่องมือการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบของบริษัท โดยบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทในสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา เครื่องมือการตรวจสอบ ส่งผลให้บริษัทสามารถขยายตลาดเข้าไปในสหรัฐและยุโรปได้

บริษัทตั้งเป้าก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีศักยภาพในการผลิตเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบและการประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อส่ง (Pipeline Integrity) ในประเทศและภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเป็นผู้นำในตลาดสหรัฐและยุโรป พร้อมตั้งเป้าขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

ปัจจุบัน บริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 1,000 ราย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และพลังงาน ทำให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคง จากการกลับมาใช้บริการซ้ำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

โดยบริษัทเน้นการให้บริการใน 2 ส่วน คือ การให้บริการด้วยการตรวจสอบโดยไม่ทำลายขั้นสูง (Advanced NDT) และการตรวจสอบท่อโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (In-line Inspection) หรือ ILI ซึ่งบริษัทมีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง (Hawk ILI System)

บริษัทมีทีมบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากทีมวิจัย คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งมีผลงานเป็นที่ยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง ทำให้ DEXON ก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีด้านการทดสอบความสมบูรณ์ของท่อในระดับสากล

DEXON มีเป้าหมายหลักในการเข้าระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจด้านการตรวจสอบทางวิศวกรรมระบบท่อด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ด้วยเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์(ทวีปยุโรป) รวมถึงสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นประเทศที่มีระบบท่อลำเลียงมากที่สุด ทำให้มี Demand ในการตรวจสอบท่อสูง ในขณะที่ผู้ให้บริการด้านนี้ยังมีไม่มาก ทำให้DEXON มองเห็นโอกาสในการทำรายได้

ทั้งนี้ DEXON เสนอขายหุ้น จำนวน 123.18 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท มูลค่าการระดมทุนประมาณ 554 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์(ทวีปยุโรป) และสหรัฐอเมริกา วงเงิน 120 ล้านบาท พร้อมจัดสรรเงินลงทุนจำนวน 60 ล้านบาท ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ตรวจสอบอัจฉริยะ (Intelligent Pigging) หุ่นยนต์สำหรับผลิตทรานสดิวเซอร์ (Transducer) และตัวเชื่อต่อทนแรงดันสูงใต้ทะเล (Subsea high-preasure connectors) และนำไปชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 110 ล้านบาท ส่วนที่เหลือใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ