JASIF ได้รับค่าเช่า-ค่าปรับจาก 3BB ครบ ชี้เปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่าต้องขอมติผู้ถือหน่วย

HoonSmart.com>> “บลจ.บัวหลวง” เผยกองทุน JASIF ได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับจาก “ทริปเปิลทีบรอดแบนด์” แล้ว ส่วน “การปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่า” กองทุนทำได้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนอนุมัติเท่านั้น ด้านราคา JASIF เช้านี้ทรงตัวที่ 7.05 บาท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) เปิดเผยว่าปัจจุบัน กองทุนได้รับค่าเช่าทรัพย์สินรายเดือนครบถัวนเต็มจำนวน พร้อมค่าปรับจากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB) แล้ว

นอกจากนั้นการปรับค่าเช่าหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างค่าเช่าของกองทุนจะทำได้ต่อเมื่อกองทุนได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น

ก่อนหน้านี้บลจ.บัวหลวง ระบุว่า 3BB ได้ชำระค่าเช่าส่วนใหญ่มาแล้วแต่ยังมียอดค้างชำระบางส่วนจำนวนไม่เกิน 43 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขในสัญญาเช่าระหว่างกองทุน กับ 3BB นั้น 3BB สามารถชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ (Due date) ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 30 มี.ค.2566 โดยในระหว่างนี้ 3BB จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา 7.50% ต่อปีจนกว่าจะชำระค่าเช่าครบถ้วน

ด้านราคา JASIF ณ 10.19 น. อยู่ที่ 7.05 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 52,817 บาท

นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ เซอร์วิส (ADVANC ) กล่าวว่า ไม่ขอออกความเห็นกรณี 3BB ค้างชำระค่าเช่า ส่วนการควบรวมระหว่างบริษัทฯกับ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์  ขณะนี้รอทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พิจารณาและตัดสินอีกครั้ง  คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาสที่ 2 นี้ โดยมองว่าธุรกิจบรอดแบนด์ยังคงเติบโตได้ดีขึ้นต่อเนื่อง

ส่วนการดำเนินการธุรกิจวิชวลแบงก์ (Virtual Bank) ได้ลงนามกับทางธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว และไม่มีผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ปัจจุบันรอธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกฎเกณฑ์ให้แน่ชัดอีกครั้ง คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าในช่วงไตรมาสที่ 2/2566


อ่านข่าว

3BB เหลือจ่ายค่าเช่าให้ JASIF อีก 43 ลบ. ครบกำหนด 30 มี.ค.